Holter

Holterove vyšetrenie – 1 - dňový záznam EKG , prípadne krvného tlaku.

Objednať sa Čo je Holter Srdcová arytmia

Norman Jefferis "Jeff" Holter bol americký biofyzik, ktorý okrem iného skúmal biorytmus človeka.

Na základe svojho raného záujmu o biotelemetriu Holter v roku 1947 vyvinul ambulantnú elektrokardiografiu a elektroencefalogram – Holterov monitor – jeden z najväčších technologických úspechov v histórii modernej kardiológie.

Viac info

EKG Holter

EKG Holter je zariadenie, ktoré umožňuje viac hodinový záznam (až 24-48 hodinový) EKG. Normálne EKG je veľmi dôležité na záchyt arytmie, ale často ju nezachytí, preto je potrebný dlhodobý záznam.

EKG Holter je malé zariadenie, často vo veľkosti malého mobilného telefónu, z ktorého vedú káble ktoré sú nalepené na tele pacienta. Toto zariadenie len zaznamenáva napätie a tým umožňije zaznamenať prechod impulzov srdcom, nijak neovplyvňuje pacienta ani jeho srdce.

Počas nosenia tohto záznamníka je vhodné na krátku dobu aj mierne zvýšiť telesnú aktivitu – často sa odporúča napríklad chôdza do schodov, prípadne bicyklovanie, aby sa mohli zachytiť prejavy arytmie pri záťaži.

Objednať sa

Tlakový holter

Krvný tlak podlieha v priebehu dňa značným výkyvom a reaguje aj na najmenšiu fyzickú a psychickú záťaž, lekár môže získať spoľahlivé hodnoty krvného tlaku len na základe viacerých meraní – či v ambulancii alebo domácommeraní pacienta, alebo ešte lepšie na základe dlhodobého merania krvného tlaku alebo 24-hodinového merania krvného tlaku.

Postup

Na Holtrovo meranie krvného tlaku dostane pacient špeciálne meracie zariadenie pozostávajúce z manžety na ramene a malého záznamového zariadenia na opasku (prípadne zaveseného na krk).

V pevne stanovených intervaloch 15 minút počas dňa a 30 minút v noci zariadenie automaticky meria krvný tlak a zaznamenáva ho počas 1 dňa (ideálne 24 hodín).

Pacient by mal počas merania držať ruku v pokoji a na úrovni srdca, nerozprávať, inak môže realzovať svoje bežné denné aktivity.

Vyhodnotenie

Neskoršie vyhodnotenie uľahčuje denník aktivít, do ktorého pacient zaznamenáva všetku fyzickú námahu, emocionálny stres, fázy odpočinku a užívanie liekov.

Na tento účel lekár vytvorí profil krvného tlaku a určí priemerný krvný tlak, ako aj najvyššie a najnižšie denné hodnoty. Bežne sa priemerná hodnota pohybuje okolo 135/85 mmHg počas dňa a o dobrých 10 % nižšie v noci.

Vyšetrenie je ideálne na odlíšenie takzvaného syndrómu bieleho plášťa – teda labilnej (situačnej) hypertenzie, pri ktorej ľudia vykazujú v klinickom prostredí (ambulancia lekára) zvýšenú hladinu krvného tlaku, hoci v inom prostredí ju nevykazujú. Predpokladá sa, že tento jav je spôsobený úzkosťou prežívanou počas návštevy kliniky. 

odchýlky krvného tlaku

Krvný tlak podlieha cirkadiánnemu rytmu, ktorý je ovplyvňovaný endogénnymi faktormi (napr. hormónmi). U zdravých ľudí krvný tlak ráno rýchlo stúpa a prvý vrchol dosahuje skoro ráno. Okolo poludnia dochádza k poklesu krvného tlaku, ktorý je sprevádzaný znížením srdcovej frekvencie a telesnej teploty. V priebehu popoludnia sa krvný tlak opäť zvýši a večer dosiahne druhý menší vrchol. V noci, najmä vo fáze spánku, dochádza k výraznému poklesu, dippingu. Najnižšie hodnoty sa zvyčajne vyskytujú medzi 2.00 a 3.00 hod.

Tento rytmus súvisí predovšetkým s pokojovým krvným tlakom. V prípade silnej fyzickej aktivity dochádza aj k zvýšeniu krvného tlaku v závislosti od záťaže.

Odchýlky cirkadiánneho profilu krvného tlaku od normy možno rozdeliť do štyroch kategórií, ktoré by sa mali zahrnúť do hodnotenia hypertenzie s následnou liečbou.

Dipping

Dipper - Nočný krvný tlak medzi -10 a -20 % denného RR
Non Dipper - Nočný krvný tlak pod -10 % denného RR
Exrémny dipper - Nočný krvný tlak nad -20 % denného HR
Inverzný typ - Nočný krvný tlak vyšší ako denný HR

Príklady nálezov

1.

Zvýšené hodnoty tlaku krvi, dipper, je nutná terapia hypertenzie

2.

Dobre nastavená hypertenzia
pod liečbou

3.

Syndróm bieleho plášťa – situačná hypertenzia – vzostup TK aj tepovej frekvencie po nasadení prísttroja, počas stresu a pred jeho zosadením

4.

Sekundárna hypertenzia – spôsobená tumorom nadobličiek (feochromoctóm)

5.

Po operačnom zákroku

Objednajte sa na Holter vyšetrenie

Telefonická objednávka
+421 2 555 75 377

Emailová objednávka

MUDr. Marek Mydliar
Kvačalova 26-28
821 08 Bratislava

Navigácia
2022 Mydliar Intermedical